โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ร.ร.เทพบดินทร์ฯ ประกาศเกียรติคุณนักเรียนสร้างชื่อเสียง
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 July 2559 - 10:35:57
อ่านแล้ว 12 ครั้ง

คณะกรรมการลูกเสือโรงเรียน นำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 กระโดดหอ
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 July 2559 - 15:29:33
อ่านแล้ว 88 ครั้ง

ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ ผู้อำนวยการ พร้อม ฝ่ายบริหาร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่มอบของที่ระลึกให้กับ น.ส.วิรัญญา วิเศษสิงห์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 July 2559 - 16:52:47
อ่านแล้ว 34 ครั้ง

ฝ่ายบริหารเยี่ยมอาการป่วย ด.ญ. พัชรวลัย สื่อกระแสร์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 July 2559 - 16:44:55
อ่านแล้ว 36 ครั้ง

กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.4 จัดกิจกรรม Day Camp
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 July 2559 - 08:38:20
อ่านแล้ว 108 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน


ภาพกิจกรรม


> ประมวลภาพกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นม.2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ กรมรบพิเศษที่ 5 (ค่ายขุนเณร) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ - 27 กรกฎาคม 2559 - มีทั้งหมด 142 รูป

> ประมวลผลิตภัณฑ์โอวัลตินร่วมแจกโอวัลตินพร้อมดื่มแก่นักเรียน อ.1 – ม.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน - 25 กรกฎาคม 2559 - มีทั้งหมด 52 รูป

> ประมวลภาพกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา ของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อทอดถวาย จำนวน 5 วัด คือ วัดกู่เต้า , วัดข่วงสิงห์ ,วัดพระนอน , วัดสันคือ ,วันศรีบัวเงิน และวัดปงกา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559 - มีทั้งหมด 254 รูป

> ประมวลภาพของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ร่วมโครงการแม่ครัวตัวจิ๋ว ณ อาคารอนุบาล ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 - 14 กรกฎาคม 2559 - มีทั้งหมด 35 รูป

> ประมวลภาพนักเรียนชมรมยุวบรรณารักษ์ระดับชั้น ม.1-3 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่เด็กและเยาวชน ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 - 14 กรกฎาคม 2559 - มีทั้งหมด 30 รูป

วันนี้ในอดีต


วันนี้วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 วันนี้ในอดีตเคยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 วันเสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มา : หนังสือพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พุทธศักราช 2532