Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 

 
 
 
 
 25580529 : เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน ประสานแจ้งผู้ปกครอง
 25580518 : ประสานแจ้งผู้ปกครองและแบบสำรวจ
 25580518 : จดหมายซักซ้อมความร่วมมือเอาใจใส่นักเรียน
 25580518 : ขอเรียนเชิญประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่
 25580504 : แจ้งตารางเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 25571215 : แจ้งตารางสอบกลางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 25571029 : แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 25570910 : โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
 25570901 : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 25570806 : ประสานแจ้งผู้ปกครอง
 
 
กลุ่มสารสังคมฯให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบุชา
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 May 2558 - 11:02:52
เปิดดูแล้ว 0 ครั้ง

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ให้ความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 May 2558 - 09:24:27
เปิดดูแล้ว 4 ครั้ง

ดร.ตะวัน สื่อกระแสร์ ร่วมพิธีมอบจักรยานยนต์ในโครงการจัดหารถจักรยานยนต์นำขบวนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 May 2558 - 19:38:43
เปิดดูแล้ว 9 ครั้ง

 งานประกันคุณภาพ จัดการประเมินตนเอง SAR [12]
 ร.ร.เทพบดินทร์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [19]
 ฝ่ายบริการส่งครูร่วมการประชุมปฎิบัติการการจัดบริการด้านสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน [15]
 โรงเรียนเทพบดินทร์ฯร่วมส่งกำลังใจให้เด็กหญิงพุทธรักษา ปัญญาดี ม.2/1 [27]
 ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ สนับสนุนงบประมาณการจัดทำวารสารจราจร ปี 58 [26]
 ขออนุญาตเข้าแนะนำตัว และประสานโครงการ D.A.R.E. [35]
 กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัย [37]
 ฝ่ายธุรการ จัดการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปี 2558 [74]
 แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2558 [49]
 ฝ่ายบริหารเยี่ยมอาการป่วย ด.ญ.ฑิพย์ภวรรณ สื่อกระแสร์ [72]
 ฝ่ายปกครองจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 [76]
 ฝ่ายอนุบาลนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (วัดเจดีย์หลวง) [40]
 

 ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้ารับการสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. ที่ 33 จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2558 - มีทั้งหมด 60 รูป สไลด์โชว์

 ประมวลภาพนักเรียนระดับชั้น ป.6 ร่วมทำกิจกรรมโครงการ D.A.R.E. ของ สภ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558 - มีทั้งหมด 40 รูป สไลด์โชว์

 ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 - 23 พฤษภาคม 2558 - มีทั้งหมด 172 รูป สไลด์โชว์

 ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ป.5 , ป.6 ณ ศูนย์การเรียนรู้นเรศวรโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558 - มีทั้งหมด 75 รูป สไลด์โชว์

 ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.4 ณ ศูนย์การเรียนรู้นเรศวรโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558 - มีทั้งหมด 60 รูป สไลด์โชว์

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
 
 

วิทยาศาสตร์
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ[ 278 ]
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ[ 294 ]
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร[ 210 ]
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์และโหราศาสตร์[ 344 ]
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ[ 305 ]
ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง[ 167 ]
ภาษาอังกฤษ
ปัญหาที่พบมากที่สุด ในการเรียนภาษาอังกฤษ[ 3209 ]
มี 30 เรื่องแปลกรอบโลก พร้อมภาพภาษาอังกฤษน่ารักๆ[ 1476 ]
10 เรื่องจริงแปลกๆที่น่ารู้เกี่ยวกับ ‘ภาษาอังกฤษ’!![ 850 ]
ภาษาไทย
เรื่องน่ารู้ของไทย[ 648 ]
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย[ 371 ]
เกร็ดความรู้คู่ภาษาไทย[ 555 ]
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ย้อนรอยรัฐประหารไทย[ 296 ]
พิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ มณฑลพิธีด้านทิศใต้ มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม[ 178 ]
สังคมไทยในปัจจุบ้น[ 429 ]
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก[ 158 ]
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?[ 167 ]
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง[ 136 ]
ศิลปศึกษา
ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์[ 467 ]
ศิลปะในความหมายต่าง ๆ[ 300 ]
คุณค่าและความหมายของศิลปะ[ 303 ]
สุขศึกษา และ พลศึกษา
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร และสุขภาพ[ 4 ]
ทานกะหล่ำปลีดิบมีพิษนะ [ 4 ]
สูตรแห่งชีวิตประจำวัน[ 29 ]
คอมพิวเตอร์
การรักษาความปลอดภัย บนเครือข่าย[ 377 ]
ทางด่วนข้อมูล รากฐานของการศึกษาทางไกล[ 317 ]
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย[ 218 ]
เรื่องน่ารู้ทั่วไป
สกุลเงินของ 10 ประเทศอาเซียน[ 490 ]
ทีวีดิจิตอล คืออะไร ตอบข้อสงสัยที่คนทั่วไปอยากรู้[ 460 ]
ไอซีทีจัดให้ฟรีไวไฟ 1.5 แสนจุดทั่วไทย ฝันใช้งานปีละ 7.5 ล้านคน[ 652 ]
เทคโนโลยีกับการแปลภาษาแห่งศตวรรษที่ 21 - รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี[ 672 ]
"10 สัตว์สูญพันธุ์" ที่นักวิทย์ฯอยากโคลนนิ่งมากที่สุด[ 1213 ]
พิษภัยบนอินเตอร์เน็ต
สังคมออนไลน์[ 290 ]
รู้ทันสื่อออนไลน์( ID SPY )[ 254 ]
รู้ทันสื่อ ตอน วันนี้เด็กๆของเรากำลังรับสื่ออะไรกันอยู่[ 254 ]
วิตามินข่าว ภัยอินเตอร์เน็ต 2 VITAMIN NEWS[ 266 ]
วิตามินข่าว ภัยอินเตอร์เน็ต 1 VITAMIN NEWS[ 262 ]
 

วันนี้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรามาดูกันว่า วันนี้ในอดีตเคยมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 คนงานบริษัท แสตนดาร์ดกาเม้นท์หยุดงานประท้วง
คนงานบริษัททำเสื้อผ้า แสตนดาร์ดกาเม้นท์ หยุดงานประท้วงเรื่องสวัสดิการ แต่มีคนงานอีกบางส่วนไม่ต้องการหยุดงาน จึงปะทะกันเอง และปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าระงับเหตุการณ์ ที่มา : หนังสือ สมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489-2538 กาญจนาภิเษก มอบอภินันทนาการพร้อมสตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา (หอสมุดแห่งชาติ)

ดูวันอื่นๆ คลิกที่นี่