โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น ที่ 5 เข้าเยี่ยม ดร.อุทัย สื่อกระแสร์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 September 2559 - 18:00:04
อ่านแล้ว 16 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการและทีมงานแนะแนวออกแนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 September 2559 - 17:46:46
อ่านแล้ว 6 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการและทีมงานแนะแนวออกแนะแนว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าแดด
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 September 2559 - 17:43:36
อ่านแล้ว 7 ครั้ง

ร.ร.เทพบดินทร์ฯ รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 September 2559 - 15:58:52
อ่านแล้ว 44 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการและทีมงานแนะแนวออกแนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 September 2559 - 13:24:52
อ่านแล้ว 18 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน


ภาพกิจกรรม


> ประมวลภาพโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานประชุมชมรมศิษย์เก่า วค.ชม.2510 ณ ห้องประชุมกอบบุญ 3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 - 24 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 60 รูป

> ประมวลภาพกิจกรรมการสอบปฎิบัติลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ป.1-ม.3 ของภาคเรียนที่ 1/2559 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 54 รูป

> ประมวลภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณห้องศูนย์การเรียนรู้นเรศวรโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 200 รูป

> ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาความสะอาดของเยาวชนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 49 รูป

> ประมวลภาพเยาวชนดีเด่นด้านการวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกิจกรรมและสร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 197 รูป

วันนี้ในอดีต


วันนี้วันที่ 28 กันยายน 2559 วันนี้ในอดีตเคยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้

28 กันยายน 2544

แถลงผลการพิจารณาคดีของศาลแพ่งกรุงเทพกรุงเทพใต้ กรณีเพลิงไหม้คลังสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพ นายสัก กอแสงเรือง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะนายกสภาทนายความ และนางประทีป อึ้งทรงธรรม ส.ว.กรุงเทพมหานคร ได้นำนางสาวอุษา โรจนพงศ์เกษม ผู้ประสบเหตุระเบิดที่คลังสินค้าอันตรายประเทพสารเคมี ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ที่ท่าเรือกรุงเทพเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2534 มาแถลงผลการพิจารณาคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ที่นางสาวอุษาเป็นโจทย์ยื่นฟ้อง กทท. ว่า ศาลพิพากษาให้ กทท. ชดใช้ค่าเสียหาย 3,224,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ฟ้องร้อง ให้นางอุษา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากสารเคมีที่คลังสินค้าระเบิด ที่มา : หนังสือสยามจดหมายเหตุ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : บริษัท สยามบรรณ จำกัด ปีที่ 26 ฉบับที่ 39 หน้า 1073