Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 27 July 2552 - 15:03:45 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการลูกเสือโรงเรียน จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1

           นายวันระวี  สื่อกระแสร์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เปิดเผยว่าด้วยคณะกรรมการลูกเสือโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กำหนดนำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.1 จัดกิจกรรม Day Camp เพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษและเครื่องหมายลูกเสือโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาท่าอากาศยานไทย กองบิน 41เชียงใหม่ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.00-15.00 น.

 

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความรับผิดชอบส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือให้แพร่หลายต่อไปโดยกำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติกิจกรรมฐานความรู้

 

        ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีกองลูกเสือ-เนตรนารีวิทยากรและลูกเสือพี่เลี้ยงร่วมกิจกรรมประมาณ 432คน นอกจากจัดให้มีกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมนันทนาการ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1 จะได้รับการประดับเครื่องหมายศึกษาธรรมชาติ เครื่องหมายเดินทางไกล ฯลฯ …คลิกดูรูปทั้งหมดที่นี้