โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


คณะกรรมการลูกเสือโรงเรียน จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1

           นายวันระวี  สื่อกระแสร์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เปิดเผยว่าด้วยคณะกรรมการลูกเสือโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กำหนดนำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.1 จัดกิจกรรม Day Camp เพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษและเครื่องหมายลูกเสือโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาท่าอากาศยานไทย กองบิน 41เชียงใหม่ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.00-15.00 น.

 

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความรับผิดชอบส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือให้แพร่หลายต่อไปโดยกำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติกิจกรรมฐานความรู้

 

        ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีกองลูกเสือ-เนตรนารีวิทยากรและลูกเสือพี่เลี้ยงร่วมกิจกรรมประมาณ 432คน นอกจากจัดให้มีกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมนันทนาการ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1 จะได้รับการประดับเครื่องหมายศึกษาธรรมชาติ เครื่องหมายเดินทางไกล ฯลฯ …คลิกดูรูปทั้งหมดที่นี้

บันทึกข่าววันที่ 27 July 2552 - 15:03:45 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์