Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 14 September 2552 - 12:09:58 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ร.ร.เทพบดินทร์ฯ รับสมัครครู

           โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ต้องการรับสมัครครูในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ 
           1. ครูแนะแนว   1  อัตรา
           2. ครูสังคมศึกษา 1 อัตรา
           3. ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (มีความถนัดด้าน Multimedia, กราฟฟิค และการตัดต่อวีดีโอ)
คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์การสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

           ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ทุกวันในเวลาทำการ 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 กันยายน 2552