โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เข้าแนะนำตัว

             เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 พันเอกโรมรัน  ชูก้าน ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมนายทหารติดตาม เข้าแนะนำตัว กับ
ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คนใหม่ ทั้งนี้โดยมี อ.ตะวัน  สื่อกระแสร์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียน , อ.วันระวี  สื่อกระแสร์ รองผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ มอบพระกำแพงสามขา และ ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกอบบุญ 1 
 
               นอกจากนี้ นายผดุงเกียรติ  วงศ์คำมา หัวหน้ากองร้อย กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้วย...

                 

บันทึกข่าววันที่ 2 August 2554 - 15:22:52 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์