Untitled Document
 
 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 37/2553

ปีที่ 20 ฉบับที่ 36/2553

ปีที่ 19 ฉบับที่ 35/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34/2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 33/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 32/2551

ปีที่17 ฉบับที่ 31/2550

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30/2550

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29/2549

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28/2549

  

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   วิทยาศาสตร์
   สุขศึกษา และ พลศึกษา
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปศึกษา
   คณิตศาสตร์
   เรื่องน่ารู้
   นิทานออนไลน์
   หนังสือน่าอ่าน
   e-Book สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนฯ

 
 
 
 
Untitled Document
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


 
 

 

 
 
 
บันทึกข่าววันที่ 2 August 2554 - 15:22:52 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เข้าแนะนำตัว

             เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 พันเอกโรมรัน  ชูก้าน ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมนายทหารติดตาม เข้าแนะนำตัว กับ
ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คนใหม่ ทั้งนี้โดยมี อ.ตะวัน  สื่อกระแสร์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียน , อ.วันระวี  สื่อกระแสร์ รองผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ มอบพระกำแพงสามขา และ ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกอบบุญ 1 
 
               นอกจากนี้ นายผดุงเกียรติ  วงศ์คำมา หัวหน้ากองร้อย กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้วย...