โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ฝ่ายบริหารเยี่ยมอาการป่วย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1

ฝ่ายบริหารเยี่ยมอาการป่วย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1

           เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ผช.กนกวรรณ  นัยชล , ผช.ดารุณี  ศรีสมบัติ , ผช.วรวรัย  ติใจ , ผช.สังวรณ์  เพ็ญพานิช และ อ.โสภา  ถนอมถิ่น เป็นตัวแทนของ ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เยี่ยมอาการป่วยของ
อ.อวยชัย  ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1 ซึ่งเข้ารับการรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ และขณะนี้ได้ทำการพักฟื้น ณ บ้านพักภัทรมนัส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...

              

4 July 2555 - 00:08:55: ฝ่ายประชาสัมพันธ์