โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

นางดารุณี ศรีสมบัติ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถม-มัธยมต้น โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ สพม.เขต 34 ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ สพม.34 เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 รายการ ผลการแข่งขันมีดังนี้

1.การแข่งขันแอโรบิค ระดับ ป.1-6 ตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 1                   

ได้คะแนน 80 คะแนน ระดับเหรียญทอง

2.การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1-3 ตัวแทน สพม.34                   

เด็กหญิงพิมพ์ผกา  พรหมมา               ได้คะแนน 82 คะแนน ระดับเหรียญทอง

3.การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 ตัวแทน สพม.34

เด็กหญิงรัตนาวดี  เทพวรรณ์               ได้คะแนน 82 คะแนน ระดับเหรียญทอง

4.การประกวดเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 ตัวแทน สพม.34                   

 เด็กชายกฤษดาธัญ  มหาวัน                              ได้คะแนน 70 คะแนน ระดับเหรียญเงิน

5.การประกวดวาดภาพระบายสี ม.4-6 ตัวแทน สพม.34

นายกฤษณรัช  นันต๊ะคำ                      ได้คะแนน 97 คะแนน ระดับเหรียญทอง 

เป็นตัวแทนของภาคเหนือเพื่อร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2556 ณ  เมืองทองธานี กทม.

6.การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-6 ตัวแทน สพม.34

นายตนุภัทร  แก้วติ๊บ , น.ส.พิชนันท์  ขันทะฮ้อ , น.ส.อาริญญา  กันธิโน                     

ได้คะแนน 82 คะแนน ระดับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และสถาบัน มา ณ ที่นี้ด้วย ...

บันทึกข่าววันที่ 25 November 2555 - 00:53:17 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์