โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่


ห้องพยาบาล

ห้องพยาบาล
             โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

ตั้งอยู่บริเวณ ชั้นล่าง อาคารกอบบุญ

ห้องพยาบาล โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นห้องพยาบาล ขนาด 12 เตียง (เตียง 2 ชั้น) โดยมีเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อย่างครบครัน มีอาจารย์และพยาบาลคอยดูแลและรับผิดชอบภายในห้องพยาบาลตลอดเวลา