โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน


+ 25620320 : ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำปีการศึกษา 2562

+ 25620305: เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน ( 5 มีนาคม 2562 )

+ 25620301: เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน ( 3 มีนาคม 2562 )

+ 25620301 : ประกาศโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เรื่อง การประกวดราคาการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและร้านค้าภายในสถานศึกษา

+ 25620222: เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน ( 22 กุมภาพันธ์ 2562 )

+ 25620221: เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 )

+ 25620220 : ประกาศรายชื่อชั้น นักเรียนระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 1/2562

+ 25620220 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ทบ.1,ทบ.2 ,ทบ.3 ปีการศึกษา 2562

+ 25620215 : การสอบชิงทุน ทบ.1,ทบ.2 ,ทบ.3 และการสอบจัดห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

+ 25620211 : ประกาศตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เข้าเยี่ยมอาการป่วยของคุณพ่อวิทยากร(จักรกริช) ค้าสม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้อมูลโดย
วันที่ 11 March 2562 - 08:57:52
อ่านแล้ว 31 ครั้ง

ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เข้าเยี่ยม อ.จุมพิตา เสื้ออิน ณ โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้อมูลโดย
วันที่ 11 March 2562 - 08:43:23
อ่านแล้ว 33 ครั้ง

ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เข้าเยี่ยมอาการป่วยท่านบุญรัตน์ วงศใหญ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้อมูลโดย
วันที่ 11 March 2562 - 08:27:12
อ่านแล้ว 21 ครั้ง

โรงเรียนเทพบดินทร์ฯ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 25 เมษายน 2562
ข้อมูลโดย
วันที่ 11 March 2562 - 03:27:51
อ่านแล้ว 46 ครั้ง

ร.ร.เทพบดินทร์ฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และงานอำลาสถาบัน
ข้อมูลโดย
วันที่ 4 March 2562 - 02:26:28
อ่านแล้ว 59 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน


ภาพกิจกรรม


> ประมวลภาพงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณบริษัทเรวา คอมเทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด โอกาสตรวจเช็คงานครั้งสุดท้ายก่อนรับมอบงาน ณ ห้องศูนย์ ม.ปลาย ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562 - มีทั้งหมด 155 รูป
> ประมวลภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เข้าทำการฝึกประสบการณ์การสอน ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วย นางสาวปาริฉัตร ข่มอาวุธ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาเชียงใหม่ นางสาวนิศาชล จิตต์หมั้น สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนอินทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นางสาวแก้วรัศมี สงสี สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาภาษาจีน ม.แม่ฟ้าหลวง นางสาวสกุลรัตน์ ทองคำ สาขาภาษาจีน สำนักวิชาภาษาจีน ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าพบ ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ พร้อมฝ่ายบริหารโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ก่อนกลับไปศึกษาศึกษาต่อ ณ ห้องธุรการของโรงเรียน ในเมื่อวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 - 06 มีนาคม 2562 - มีทั้งหมด 29 รูป
> ประมวลภาพกิจกรรมงานอำลาสถาบันและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 รุ่น ธัญญ์ และ ม.6 รุ่น ธาม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้นเรศวรโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ - 05 มีนาคม 2562 - มีทั้งหมด 313 รูป
> ประมวลภาพนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 รุ่น ธัญญ์ และ ม.6 รุ่น ธาม ประจำปีการศึกษา 2561 มอบประกาศนียบัตรในงานอำลาสถาบันและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารโดยมี ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้นเรศวรโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ - 05 มีนาคม 2562 - มีทั้งหมด 409 รูป
> ประมวลภาพการรายตัวนักเรียนทุน ทบ.1,ทบ.2,ทบ.3 และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเรียนต่อ อ.1, ป.1,ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 ) ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 - 02 มีนาคม 2562 - มีทั้งหมด 86 รูป

วันนี้ในอดีต


วันนี้วันที่ 22 มีนาคม 2562 วันนี้ในอดีตเคยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้

วันน้ำแห่งโลก

จากการประชุมขององค์สหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ว่า Inter Nation Commission o­n Irrigation and Drainage หรือ ICID เป็นองค์การระหว่างประเทศที่สเนอให้มีการจัดงานวันน้ำแห่งโลกต่อองค์การสหประชาชาติ เมื่อ 22 มีนาคม คส ที่เมือง ริโอเดอจาเนโร เป็นวันน้ำแห่งโลก
เตือนให้แก้ปัญหาเรื่องซึ่งรวมทั้งระบบการชลประทาน การระบายทำให้ประชาชนตระหนักคุณค่าของน้ำ
พระราชดำรัชตอนหนึ่งได้พระราชทานในวันที่17มีนาคม2529 ว่า หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค
น้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่มได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์คำขวัญในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละปี จัดประชุมวิชาการ สัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำ
หน่วยประสานงาน คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย และกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มา: http://www.school.net.th