Share

ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "ไชยลังการณ์"

         เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2551 ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์  เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และตัวแทนคณาจารย์ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "ไชยลังการณ์" ซึ่งได้สูญเสีย ดร.จำรูญ  ไชยลังการณ์  อดีตผู้อำนวยการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   ทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลทางคริสตศาสนา ณ โบสถ์คริสตจักรที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
        ขอคุณงามความดีที่ท่าน ดร.จำรูญ  ไชยลังการณ์ ได้กระทำไว้ จงเป็นพละปัจจัย ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่าน จงไปสู่สุขคติ สัมปรายภพด้วยเทอญ ...

                         

                        

16 July 2551 - 13:30:57: ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายประชาสัมพั